Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học A Phong Thạnh Tây A

Xã Phong Thạnh Tây A
02913866875
c1thaptta.ppl@sobaclieu.edu.vn